Expositie Open Stal 2019 Oldeberkoop

Vanaf 20 juli 2019

Samen met 13 andere kunstenaars uit de groep van ‘Verhalen in het landschap’ exposeer ik met een (1) werk bij Open Stal.

De expositie is iedere dag geopend vanaf nu tot en met zondag 18 augustus, van 13 uur tot 18 uur. Toegangskaarten kosten drie euro en zijn te krijgen bij de kiosk op het plein in het dorp. De route is ongeveer twee kilometer met kunstwerken van 50 kunstenaars.

Mijn werk staat in locatie 17, pand 31-a, Molenhoek 31 in Oldeberkoop.

De emotionele connectie met het land

Ik heb in drie verschillende landen gewoond: Nederland, Nieuw-Zeeland en Australië. Van ieder land neem ik wat mee en laat ik wat achter. Met ieder land ga ik een verbinding aan. Ik wilde onderzoeken welke emoties hierbij een sterke rol spelen en wat ik hier beeldend mee zou kunnen doen.

De uitkomsten van een hele korte vragenlijst die ik mezelf voor heb gelegd gaven direct een interessante inkijk: het laat zien in welke mate bepaalde emoties bij mij zelf zijn voorgekomen in de afgelopen dertien jaar, waarin ik van Nederland naar Nieuw-Zeeland ben verhuisd, na zes jaar naar Australië ging en van daaruit na ruim vier jaar weer terug naar Nederland.

‘Love’, ‘joy’, ‘surprise’, ‘sadness’ en ‘anger’ blijken in mijn eigen situatie de boventoon gevoerd te hebben, dan wel nog steeds actueel te zijn. Deze emoties, die voor mij de verbondenheid met het land weergeven, vormen de basis voor de werken die ik de afgelopen maanden gemaakt heb.

Drie exposities waarin dit thema wordt verbeeld:

1) Expositie ‘Verhalen in het landschap’ – Keramiek

Van 13 tot en met 28 april van 13.00 – 17.00 uur in de galerie van Boekengroothandel Steven Sterk, Hellingbaas 1, Gorredijk

Love
Joy
Surprise
Sadness
Anger

2) Expositie ‘Materiaal maakt meester’ – Keramiek

14 april van 14.00 – 17.00 uur in het Heempark te Heeg

Materiaaliconografie: met het materiaal uitdrukken waar het materiaal voor staat. Opdracht vanuit de Kunstacademie Friesland aan de derdejaars studenten.

Voor mij is klei aarde. Op de aarde leven we, wortelen we, groeien we op. Klei bevat leven. Klei wordt gebruikt als grondstof om mee te bouwen: bakstenen voor huizen bijvoorbeeld. Of als grondstof om gebruiksvoorwerpen mee te maken: potten, kruiken en serviezen. Huizen en serviezen zorgen voor sociale cohesie: koffiedrinken doe je vaak met anderen, net als ergens wonen. Sociale cohesie leidt tot verbinding, ergens thuis zijn, wortelen en aarden. Klei als de emotionele connectie met het land.

Van klei heb ik daarom een heleboel kleine huisjes gemaakt, die als een soort bosjes wortelen in de grond gestopt zijn, als ware het een moestuin waar huisjes geoogst worden. Enkele bosjes zijn reeds geoogst en liggen in een mandje. De klei die gebruikt is verkeert in verschillende stadia: leerhard, gebakken en ook geglazuurd. Het ene net wat rijper dan het andere. Ook zijn vier kleuren klei gebruikt: wit, geel, rood en zwart. Op het moment van schrijven is het werk nog in ontwikkeling…

3) Expositie – Grafische Technieken

Vanaf 29 april in het Grafisch Atelier, Haniasteeg 61, Leeuwarden

Mijn zelfonderzoek (dat ik ook enkele andere wereldburgers heb laten doen), leende zich uitstekend voor grafische weergave van de data. Met behulp van verschillende grafische technieken heb ik de bij mij voorkomende dominante emoties in de juiste verhoudingen verbeeld

Linoleumsnede
Linoleumsnede op een Australische verhuisdoos
Houtdruk